老书记吃嫩草
Longatj?rna med terskeldam (daladalen prosjektet)

Vannkraftprosjekter

Lyse har som m?l ? utnytte potensialet for l?nnsomme utbygginger innenfor vannkraft, og har derfor flere mindre prosjekter til vurdering. For ? komme inn under elsertifikat-ordningen m? prosjektene v?re satt i produksjon i l?pet av 2020.

Lyse har de senere ?r derfor hatt en bevisst strategi om ? utvikle nye vannkraftprosjekter inne i, eller i randsonen til de nedb?rsfelter og omr?der hvor vi allerede har anlegg. Slike prosjekter kommer inn under det som kalles opprustnings- og utvidelsesprosjekter (OU-prosjekter), og er i samsvar med nasjonale politiske m?lsetninger om ny fornybar energi. Lyse tror dette i de fleste tilfeller er den mest sk?nsomme m?ten ? utvikle ny vannkraft p?, ved at tilleggsvirkningen p? natur og milj? i de aller fleste tilfeller vil bli mer beskjeden enn ved prosjekter i uber?rte vassdrag.

Lyse har s?kt om konsesjon for prosjektet Daladalen som ligger litt nord for Lysefjorden. I dette prosjektet s?kes det om ? overf?re vann fra Dala?na til Lyngsvatn som er hovedmagasinet til kraftverket Lysebotn.

Prosjektet H?gamork ligger i Gjesdal og inneb?rer nytt kraftverk i allerede regulert vassdrag.

I tillegg m? Lyse i henhold til nye forskrifter oppgradere eksisterende dammer tilh?rende v?re kraftverk. Du finner mer informasjon om de ulike prosjektene under det enkelte prosjektet.

Prosjekter:
Daladalen
Forsterkning av dammer

F?lg oss:  

Personvern Copyright © Lyse AS