Berg?stjern sykehjem

Triangulum

儿子最近老是要和我睡Siden oktober 2014 har Stavanger v?rt med i EUs Horisont2020, verdens st?rste forskningsprogram. Triangulum handler om hvordan smarte l?sninger kan gj?re veksten av byer mer b?rekraftig.

Stavanger, Manchester og Eindhoven er fyrt?rnbyer som skal utvikle smartby-l?sninger som takler utfordringer innen mobilitet, IKT og energi. F?lgebyene Praha, Leipzig og Sabadell skal replisere og teste ut l?sningene i sine byer.

Fra Stavanger deltar kommunen, universitetet, fylkeskommunen, Greater Stavanger og Lyse.

 

Noe av det som skal gjennomf?res i Stavanger fra 2015-2019:

• Stavanger kommunes eget prosjekt er «City goes Zero». Det inneb?rer en ny fornybar energisentral i sv?mmehallbygget som senere kobles til to n?rliggende administrasjonsbygg og ?greids «sentrumskvartal» med kj?pesenter og kontorlokaler kan kobles til etter prosjektslutt. CO2 utslippene reduseres kraftig og energiutnyttelsen forbedres maksimalt, ved at en utnytter varme- og kuldeproduksjon til oppvarming og kj?ling av byggene og restvarmen forsvinner ikke over tak. Samlet utgj?r denne bygningsmassen et stort nok volum til at l?sningen ogs? kan gjentas i f?lgebyene. Status: Dette er gjort, men skal ikke replikeres.

儿子最近老是要和我睡 • 100 boliger samt en gymsal og et sykehjem i Hillev?g skal utstyres med ny m?ler og gateway fra Lyse, og nye energibaserte tjenester utpr?ves. Status: Dette er gjort, men skal ikke replikeres. • En ny, innovativ videokommunikasjonsl?sning skal testes ut. Status: Denne l?sningen vil kanskje bli replikert i noen av f?lgebyene.

• Rogaland fylkeskommune sammen med Kolumbus kj?per og tester tre batteridrevne busser i ordin?r rutetrafikk. Her er ogs? lading av elektriske kj?ret?yer sentralt. Status: Dette er gjort, men skal ikke replikeres.

• UiS utvikler en nettskyl?sning og behandler alle data fra de tre byene. Status: Dette er gjort, men skal ikke replikeres.

• Greater Stavanger s?rger for formidling av resultatene i regionen og at medlemskommunene f?r tilgang til resultatene fra prosjektet.

Noen av kriteriene har v?rt at det allerede m?tte v?re planer og budsjett for tiltakene, samt at de bidrar til kutt i CO2. EU refunderer deler av kostnadene etter at prosjektene er gjennomf?rt.

F?lg oss:F?lg oss p? Instagram F?lg oss p? Facebook F?lg oss p? Twitter F?lg oss p? LinkedIn 

Personvern儿子最近老是要和我睡 Copyright © Lyse AS