Ny kraftlinje til regionen

儿子最近老是要和我睡Statnett har de siste ?rene arbeidet med ? etablere en ny str?mforsyning inn til regionen. Det er s?kt om konsesjon for ny kraftlinje fra Lysebotn til Fagrafjell vil bedre forsyningssikkerheten til S?r-Rogaland, som er et av omr?dene i landet med d?rligst leveringssikkerhet for str?m.

I en normal situasjon uten feil eller vedlikeholdsarbeid er det forel?pig tilstrekkelig kapasitet i str?mnettet. Men dersom det oppst?r feil i hovedlinjene som transporterer str?m inn til regionen, er det en stor utfordring med ? opprettholde forsyningen. Sterk befolkningsvekst i S?r-Rogaland er hoved?rsaken til at region trenger ? forsterke str?mnettet. 

Statnett har ansvaret for motorveiene for str?m og transporterer str?m til regionen, og har s?kt om konsesjon for ? bygge ny hovedlinje fra Lyse i Forsand til Fagrafjell i Sandnes og Time kommune. I sentralnettstasjoner i S?r-Rogaland overtar Lyse Elnett stafettpinnen og transporterer str?m videre rundt i regionen. Dette gj?r at Lyse Elnett ogs? har behov for linjer til og fra den nye stasjonen p? Fagrafjell. 

 
Prosjektene til Lyse Elnett kan f?lges p?

F?lg oss:F?lg oss p? Instagram F?lg oss p? Facebook F?lg oss p? Twitter F?lg oss p? LinkedIn 

Personvern儿子最近老是要和我睡 Copyright © Lyse AS