让我入去一会就不疼了
Lading i lyktestolpe. Foto: Zaptec
Lading i lyktestolpe. Foto: Zaptec

Innovasjon i Lyse

Lading i lyktestolper og automatisk m?ling av temperaturen i badevannet p? byens badesteder, wifi i sentrum og m?lere som viser temperaturen i bakken. Smarte l?sninger utvikles, testes og settes i system.

Badetassen  - en effektiv m?te ? gj?re innbyggere glade

Badetassen m?ler badetemperaturen p? badeplasser i Stavanger gjennom hele ?ret. Dette gj?res mulig ved at «Lora-nettet» som Stavanger kommune n? har tilgjengelig, kan bruykes til blant annet denne typen teknologi.

? m?le badetemperaturen har v?rt en jobb som ansatte i driftsavdelingen i Stavanger kommune har hatt om sommeren. De har dratt fra badested til badested og m?lt, for s? ? legge den inn p? kommunenes nettsider slik at vi som bor her kan finne ut hvilken strand vi b?r dra til.

Badetassen p? Vaulen badestrand sender inn m?ledata hvert 15. minutt ?ret rundt. Hva badetemperaturen er finner du p? Stavanger kommune sine hjemmesider.

  • Det ? m?le badetemperatur var en lavthengende frukt som var enkelt ? f? til og som kan ha stor verdi for brukerne, sier Trond Thorbj?rnsen som hadde ideen til «badetassen». Thorbj?rnsen jobber i Lyses Innovasjonsavdeling der han er senior forretningsutvikler.  Sommeren 2018 var denne siden den mest bes?kte p? stavanger kommunes hjemmesider.

Badetassen erstatter med andre ord oppgaven for kommunens driftsansatte og gir dem tid til ? prioritere andre oppgaver.

  • Dette prosjektet viser fordelen av ? ha et sensornettverk i byen, sier Thorbj?rnsen.

Innovativ stolpelading i boligsoner

Elbil-eiere som bor i omr?der med soneparkering vil snart f? mulighet til ? lade elbilen i lyktestolpene ute i gaten.

Pilotprosjektet har mottatt st?tte fra Klimasats som er en st?tteordning for klimatiltak i kommunene. Dette er et samarbeid mellom kommunen og Lyse AS for ? legge til rette for bruk av elbil der beboerne ikke har egen biloppstillingsplass. Pilotprosjektet vil bidra til at elbileiere i boligsone kan lade bilene sine p? lovlig vis.

F?lg oss:  

Personvern Copyright © Lyse AS