Fjernvarme-gr?ft under arbeid i Oalsgaten, Sandnes
Foto: Lyse, Kristofer Ringe

Fjernvarme og -kj?ling

Det er etablert et godt system for avfallsh?ndtering i regionen med ordninger for gjenbruk og materialgjenvinning. Den resten som ikke kan gjenvinnes, m? brennes. Avfallsforbrenningen gir oss str?m og varmt vann. Dette vannet er en viktig del av regionens energiforsyning.

Det varme vannet fra avfallsforbrenningen blir distribuert i Lyse Neos fjernvarmenett, og gj?r det mulig ? levere kliman?ytral fjernvarme til kommunale bygg, n?ringsbygg og boliger. Nettet som i utgangspunktet dekket Forusomr?det er siden utvidet til J?tt?v?gen og Sandnes, og er p? full fart mot Urban Sj?front i Stavanger. Disse utbyggingene gj?r at vi utnytter varmen fra avfallsforbrenningen enda bedre.
 
Regionen trenger ogs? kj?ling. P? tilsvarende m?te som ved fjernvarme, leverer Lyse Neo kaldt vann til komfort- og datakj?ling. St?rre og st?rre del av denne kj?lingen er s?kalt frikj?ling. Det er kaldt vann som blir hentet 100 meter under overflaten i fjorden og distribuert i r?rnett. Det mest fantastiske med dette er at det kreves minimalt med energi for ? levere kaldt vann til kj?leanlegg. Energien som leveres til kj?ling er faktisk 30 ganger den energien som brukes til ? distribuere det kalde vannet.
 
Vi har bygget ut distribusjonsnettet v?rt i s?kalte akser. Fjernvarmeomr?det er vist p? dette kartet.

Se av hva vi jobber med i Lyse Neo.
 

Kontakt

儿子最近老是要和我睡Har du sp?rsm?l om utbygging av fjernvarme og -kj?ling? Disse kan hjelpe deg.

Geir Rosbach
Avdelingsleder, Utbygging
Telefon: 51 90 85 39
 
Hege Monsen-Wiggins
Overordnet prosjektleder, akseutbygging fjernvarme
Telefon: 52 97 90 99
E-post: hmw@lyse.no
 

F?lg oss:F?lg oss p? Instagram F?lg oss p? Facebook F?lg oss p? Twitter F?lg oss p? LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS