Prosjekter

 • Ny kraftlinje til regionen

  Sterk befolkningsvekst i S?r-Rogaland er hoved?rsaken til at region trenger ? forsterke str?mnettet.?

  儿子最近老是要和我睡Statnett har de siste ?rene arbeidet med ? etablere en ny str?mforsyning inn til regionen. Det er s?kt om konsesjon for ny kraftlinje fra Lysebotn til Fagrafjell vil bedre forsyningssikkerheten til S?r-Rogaland, som er et av omr?dene i landet med d?rligst leveringssikkerhet for str?m.

 • Smarte hjem

  Gode l?sninger for borettslag og private husstander er noe Smartly kan gi r?d om

  儿子最近老是要和我睡Smart i dag. Smart i morgen. Gjennom Smartly utvikler og leverer vi enkle og effektive l?sninger for energistyring til boligselskap og bedrifter, styring av energiforbruk, og sikker og trygg lading av elbil.

 • Innovasjon i Lyse

  Badetassen sender automatisk temperaturen i badevannet til Stavanger kommune sin innbyggerportal

  儿子最近老是要和我睡Lading i lyktestolper og automatisk m?ling av temperaturen i badevannet p? byens badesteder, wifi i sentrum og m?lere som viser temperaturen i bakken. Smarte l?sninger utvikles, testes og settes i system.

 • Rehabilitering av dam Lyngsvatn

  Lyngsvatn

  儿子最近老是要和我睡Vannmagasinet Lyngsvatn som ligger 680 meter over havet er hovedressursen til nye Lysebotn 2 kraftverket som ble offisielt ?pnet i 2018. Store kraftverksdammer er underlagt strenge sikkerhetskrav, og de fleste av dem ble bygget p? en tid da kravene var annerledes.

 • Demo elektrifisering

  Fly tar av fra Stavanger Lufthavn, Sola.

  Lyse deltar i et storskala demonstrasjonsprosjekt innen elektrisk transport i S?r-Rogaland. Prosjektet er et samarbeid mellom Avinor, Risavika Havn, Forus N?ringspark, Smartly og Lyse Elnett.

 • Fjernvarme og kj?ling

  Fjernvarmer?r Sandnes

  Avfall som ikke kan gjenbrukes til materialgjenvinning, m? brennes. Avfallsforbrenningen gir oss str?m og varmt vann, som distribueres i fjernvarmenettet.

 • Triangulum

  Stavanger er en av fyrt?rnbyene i Horizon 2020 - Triangulum.

  Siden oktober 2014 har Stavanger v?rt med i EUs Horisont2020, verdens st?rste forskningsprogram. Triangulum handler om hvordan smarte l?sninger kan gj?re veksten av byer mer b?rekraftig.

 • J?rnettet

  Str?mnettet i S?r-Rogaland m? oppgraderes for ? sikre forsyningen av str?m i omr?det. Kraftig befolkningsvekst gj?r at kapasiteten i eksisterende regionalnett (overordnet str?mnett) nesten er brukt opp.

 • Vannkraftprosjekter

  vannkraftprosjekter

  Lyse har som m?l ? utnytte potensialet for l?nnsomme utbygginger innenfor vannkraft, og har derfor flere mindre prosjekter til vurdering. For ? komme inn under elsertifikat-ordningen m? prosjektene v?re satt i produksjon i l?pet av 2020.

F?lg oss:F?lg oss p? Instagram F?lg oss p? Facebook F?lg oss p? Twitter F?lg oss p? LinkedIn 

Personvern儿子最近老是要和我睡 Copyright © Lyse AS