Transformatorstasjonen i Bjerkreim er et utend?rsanlegg med et par bygninger i betong. Anlegget ligger nede i terrenget hvor det tidligere var myr.

Viktig ?pning i Bjerkreim

儿子最近老是要和我睡En viktig milep?l ble markert med ?pningen av den nye Bjerkreim transformatorstasjon som Statnett og Lyse Elnett eier sammen. Stasjonen er bygget uten frav?rsskader, innenfor planlagt tid og budsjett.

儿子最近老是要和我睡- Med dette nye anlegget har vi f?tt en god start p? den storstilte oppgraderingen og forsterkningen av str?mnettet som n? skal gjennomf?res i regionen. Dette er det f?rste nye anlegget i drift, men om rundt halvannet ?r vil ogs? ny kraftlinje mellom Bjerkreim transformatorstasjon og ny transformatorstasjon p? Opstad st? ferdig, og da f?r vi en ny hovedforsyning til J?ren fra ?st. Det ?ker kapasiteten i str?mforsyningen til J?ren betraktelig, sier administrerende direkt?r H?vard Tamburstuen i Lyse Elnett.


Elektrifisering
Han understreker at fornyingen av str?mnettet er viktig med tanke p? den elektrifiseringen og det gr?nne skiftet som n? p?g?r i regionen. I tillegg legger dette til rette for ?kt verdiskapning ved ? gi god kapasitet i str?mnettet til n?ringsliv som vil etablere seg eller utvide. 

Den nye transformatorstasjonen ligger i Bjerkreim kommune og tok to ?r ? bygge. Den skal ta imot kraften fra vindm?ller som bygges i omr?det til str?mnettet, i tillegg til at den er med ? sikre en god og stabil str?mforsyning til husholdninger og bedrifter.

- Jeg vil rette en stor takk b?de til leverand?rer og alle andre som har s?rget for at arbeidet her har blitt utf?rt p? en utmerket m?te. Samtidig vil jeg takke naboer, kommunen og Lyse Elnett for et godt samarbeid i byggeperioden, sa konserndirekt?r Elisabeth Vike Vardheim i Statnett under den offisielle ?pningen torsdag 26. september.

Knytter vindkraft til str?mnettet
儿子最近老是要和我睡 Det er vindm?llene i den s?kalte «S?ndre klynge» som f?rst kobler seg til str?mnettet i Bjerkreim transformatorstasjon. Fra denne vindparken vil det etterhvert bli produsert om lag en milliard kilowattimer hvert ?r, og det tilsvarer str?mforbruket til rundt 50.000 boliger.  Senere skal ogs? kraft produsert i vindkraftparkene M?kaknuten og Stigafjellet knytte seg til her.

儿子最近老是要和我睡- Fornybar kraft er en viktig del av klimal?sningen, og vindkraften som kommer her i Bjerkreim vil gj?re en viktig jobb i et fornybart samfunn, p?pekte Vardheim. -Denne transformatorstasjonen bidrar dermed b?de til klima, verdiskaping og forsyningssikkerhet for str?m.

Det var ordf?rer Torbj?rn Ognedal i Bjerkreim kommune som sto for den offisielle ?pningen ved ? klippe snoren inn til den nye transformatorstasjonen.

Vil du lese mer om oppgradering av regionalnettet i v?r region, s? finner du informasjon p?  

 

 

F?lg oss:F?lg oss p? Instagram F?lg oss p? Facebook F?lg oss p? Twitter F?lg oss p? LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS