Lyse Talenter 2019
F.v Sindre T?sse (Senior Data Scientist), Tore Str?mmen Berntsen (Advokat), Maria Fogelfors Wredmark (Konsernkoordinator), Linda Haugvaldstad (Sivilingeni?r maskin/vannkraft), Esben Tonning Otterlei (Strategi og forretningsutvikler), Andrea Marie Stangeland (Tjeneste- og interaksjonsdesigner).

Talentutvikling i Lyse

Disse seks Lyse-ansatte har v?rt med i talentprogrammet i 2018/2019.

I mars 2018 ble Lyses utviklingsprogram for talenter lansert. M?let var at ansatte skulle f? en ekstra mulighet til ? se helheten i hva Lyse leverer, hvordan beslutninger tas, og hva som holder oss sammen som konsern.

De seks som ble valgt ut til det f?rste programmet, var Sindre T?sse, Tore Str?mmen Berntsen, Maria Fogelfors Wredmark, Linda Haugvaldstad, Esben Tonning Otterlei og Andrea Maria Stangeland. De har blant annet f?tt v?re med p? tavlem?ter, m?tt ledere i ulike deler av konsernet, og v?rt p? bes?k ute i felten. Alle har hatt interne mentorer eller eksterne coacher eller annet faglig p?fyll.

– Hovedform?let med Lyses Talentprogram er ? sikre at ekstra talentfulle medarbeidere gis utviklingsmuligheter og inspirasjon. Jeg har stor tro p? at programmet gir en verdi b?de for talentene og for Lyse. V?re talenter f?r en unik innsikt i hele konsernets virksomhet og strategi. Det er et godt grunnlag for ? bidra til videre forretnings- og samfunnsutvikling for Lyse og regionen v?r, sier konserndirekt?r HR, Gyrid Holmen.

Faglig p?fyll

Esben Tonning Otterlei er Strategi og forretningsutvikler i Lyse Neo til daglig, og har hatt god erfaring med ? v?re Lysetalent. 
– Jeg har f?tt faglig p?fyll ved ? ta to ?konomi- og ledelsesfag ved Universitetet i Stavanger som del av en MBA. Programmet er ikke fast, s? det er en kjempemulighet til ? utvikle seg, sier Esben Tonning Otterlei. 


M?tte statsminister og statsr?d

Linda Haugvaldstad er sivilingeni?r maskin/vannkraft i Lyse Produksjon, og har hatt et innholdsrikt ?r i talentprogrammet. For noks? n?yaktig ett ?r siden satt hun til bords med statsminister Erna Solberg da Lysebotn 2 kraftverk ble offisielt ?pnet. Linda var da systemutpr?vingsleder ved kraftverket. 

Under Nordic Edge Expo fikk hun litt kortere varsel da en ny statsr?d meldte sin ankomst. Digitaliseringsminister Nikolai Astrup kom til Lyse-standen, og Linda var en av dem som fikk i oppgave ? vise ministeren rundt.
– Jeg rakk ikke ? forberede meg s? lenge siden vi fikk beskjed samme morgen, men det er bare ? v?re seg selv. De som har gjort mye kjekt i l?pet av karrieren sin sier at du m? bare si ja til de mulighetene du f?r, sier Linda Haugvaldstad.
 

F?lg oss:F?lg oss p? Instagram F?lg oss p? Facebook F?lg oss p? Twitter F?lg oss p? LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS