类似桃花论坛的论坛,萝卜视频app
Dolly J?rgensen og Finn Arne J?rgensen mottok Lyses forskningspris under UiS sin 15. ?rsfest. Prisen ble delt ut av konserndirekt?r Grethe H?iland. (Foto: UiS/Mari L?v?s)?
Dolly J?rgensen og Finn Arne J?rgensen mottok Lyses forskningspris under UiS sin 15. ?rsfest. Prisen ble delt ut av konserndirekt?r Grethe H?iland. (Foto: UiS/Mari L?v?s)?

Lyses forskningspris til professorer i milj?historie

?Hvordan skal vi svare p? de store milj?utfordringene, p? lokalt, nasjonalt og globalt niv?? Det er viktig at vi stiller oss disse sp?rsm?lene.? Professor Dolly J?rgensen og professor Finn Arne J?rgensen er tildelt Lyses forskningspris 2018 for sin forskning p? milj?historie.

Utdelingen skjedde p? UiS sin ?rsfest 29. oktober 2019. Prisen ble delt ut av konserndirekt?r Grethe H?iland i Lyse, og den best?r av et diplom og et stipend p? 50 000 kroner.

Milj? og historie
H?iland la vekt p? at prisvinnerne kom til UiS for litt over to ?r siden og allerede har bidratt til ? bygge opp forskningsmilj?et The Greenhouse med stor anerkjennelse, b?de nasjonalt og internasjonalt. 
– Fra f?rste stund har prisvinnerne vist et stort engasjement for ? bygge opp Greenhouse som et sterkt og synlig forskningssenter innen milj? og historie. De har oppn?dd en h?y vitenskapelig produksjon, samt ? sende flere s?knader til b?de forskningsr?det og EUs forskningsprogram, hvorav flere er blitt innvilget, sa H?iland. 

De fikk blant annet tidligere i ?r midler fra Norsk forskningsr?d til ? starte en ny forskerskole innen fagfeltet milj?humaniora.

Et veiskille
– Det er en stor ?re ? motta prisen, sa Finn Arne J?rgensen.

Prisvinnerne legger vekt p? at humaniora handler om mer enn ? finne teknologiske l?sninger, men stiller heller sp?rsm?l om hvorfor folk gj?r som de gj?r, og reflekterer over disse svarene. De ser p? hvordan verdier, f?lelser, kulturelle konstruksjoner, systemer og m?ter ? tenke p? p?virker v?rt forhold til milj?et.
 
– Vi m? alle bli bedre medborgere p? planeten. Vi vet at forskningen i The Greenhouse kommer med viktige bidrag her. Som forskere og som forskningsledere har vi utrettet mye p? to ?r, men samtidig har vi knapt begynt, sa Dolly J?rgensen.

Dolly J?rgensen og Finn Arne J?rgensen er begge professorer ved Institutt for kultur- og spr?kvitenskap ved UiS. De trekker internasjonale forskere til Stavanger for ? delta i forskningsmilj?et, samt bidra i forskningen og undervisningen. I tillegg til en h?y publikasjonsaktivitet, kan de vise til stor bredde av faglig formidling p? konferanser og sosiale medier.

Fremragende vitenskapelig arbeid
Lyses forskningspris er satt opp for ? stimulere til fremragende forskning samt til utvikling av strategiske forskningsomr?der og gode fagmilj?. Prisen er en ?respris til en forsker eller en forskergruppe ved UIS eller NORCE Stavanger som i l?pet av de siste ?rene, men s?rlig for det siste kalender?ret 2018, har utmerket seg med vitenskapelig arbeid p? nasjonalt eller internasjonalt niv?.

Under utdelingen la H?iland til at juryen i ?r hadde f?tt sv?rt mange gode innspill. 
– Det har v?rt en sterk utvikling p? forskningssiden ved UiS, og det har v?rt utfordrende ? ta et endelig valg, sa H?iland.

F?lg oss:  

Personvern Copyright © Lyse AS