Kraftlinjer g?r over vei og jorder ut fra hvitmalt transformatorstasjon p? J?ren.

Laserscanning av kraftlinjer

Lyse Elnett vil i perioden 30. september til 18. oktober fly med helikopter for ? laserscanne v?rt h?yspentnett i S?r-Rogaland. Dette vil gi oss mer n?yaktig data over linjenettet som er viktig av flere ?rsaker.

Laserscanning gir oss bedre data over luftfartshinder. Det er nasjonale krav til data som skal inn i nasjonalt register som vil gj?re det tryggere for flytrafikk i omr?det. I tillegg vil dataen gi oss ?kt mulighet for ? benytte nye og effektive l?sninger til drift, vedlikehold og prosjektering av str?mnettet. Dette kan eksempelvis v?re droner som kontrollerer linjer for feil.

- Ny teknologi gj?r det mulig for droner ? fly langs linjenettet ved hjelp av GPS, men da trengs n?yaktig data over hvor hver enkelt str?mmast st?r. Bruk av droner er et sv?rt effektivt hjelpemiddel b?de i forbindelse med str?mbrudd og vedlikehold for ? hindre feil i ? oppst?, sier Eivind Aasland i Lyse Elnett.

Lyse Elnett har deltatt i et forsknings- og utviklingsprosjekt «Connected Drone» der bruk av droner er blitt testet ut sammen med maskinl?ring og kunstig intelligens. Kamera som er festet p? dronen tar bilder som sendes til et datasystem der maskinl?ring og kunstig intelligens blir brukt for ? gjenkjenne feil p? linjenettet.

Flyvningen kommer til ? foreg? forholdsvis lavt.

F?lg oss:  

Personvern Copyright © Lyse AS