Bilde tatt ved Nilsebu i Lyseheiene.
Bilde tatt ved Nilsebu i Lyseheiene.

Feil medisin for opprusting av vannkraften

Utvalget som har vurdert beskatningen av vannkraft vil fjerne kommunale ordninger og samtidig skjerpe grunnrenteskatten. Utvalget har ikke svart p? oppgaven, mener Energi Norge.

I en pressemelding etter dagens fremleggelse av Sanderud-utvalgets rapport om grunnrenteskatt har Energi Norge skrevet f?lgende;
Saken vil oppdateres.

– Alle med praktisk innsikt i vannkraftinvesteringer vet at utformingen av den statlige grunnrenteskatten hindrer gjennomf?ring av l?nnsomme tiltak. Utvalget har hoppet bukk over hovedproblemet og i stedet g?tt l?s p? de kommunale skatteordningene. Det er feil medisin, sier administrerende direkt?r Knut Kroepelien i Energi Norge.

儿子最近老是要和我睡Fornybarn?ringen er opptatt av at v?r virksomhet legger igjen verdier der kraften produseres. Utvalgets forslag vil svekke den lokale oppslutningen om noe vi trenger mer av, nemlig fleksibel, fornybar kraftproduksjon. Det er bred politisk enighet om ? legge til rette for opprusting av eksisterende vannkraftverk. Utvalgets forslag bidrar ikke til dette.

– Vi har ikke noe ?nske om ? fjerne grunnrenteskatten, men den m? endres slik at den ikke rammer prosjekter med d?rlig eller normal avkastning. I dag betaler selv kraftverk som g?r med underskudd grunnrenteskatt. Det bidrar ikke til investeringer i fornybar energi, som vi trenger mer av b?de for ? l?se klimaproblemene og skape nye arbeidsplasser, sier Kroepelien.

Energi Norge har spilt inn forslag til utvalget, som vil fjerne de uheldige effektene av dagens grunnrenteskatt uten at statens og kommunenes samlede inntekter rammes.

儿子最近老是要和我睡 til finansminister Siv Jensen. Utvalget g?r inn for ? avvikle ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift til kommunene hvor vannkraftverkene ligger, samt ? endre eiendomsskatten.

Bakgrunn
 har i sine partiprogrammer p?pekt behovet for ? legge til rette for opprusting av vannkraften. I tillegg har en  fra NHO, LO, Norsk Industri, El og IT Forbundet, Zero, Distriktsenergi, KS Bedrift, Kraftfylka, Norwea og Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) stilt krav om en skattereform for vannkraften.

儿子最近老是要和我睡Ogs? det internasjonale energibyr?et  for den tunge beskatningen av vannkraftproduksjon i Norge, etter flere ?r med ?kning av grunnrenteskatten.

Forskere ved NTNU og Sintef har den senere tiden tatt til orde for ? utvide produksjonen i eksisterende vannkraftverk, med betydelig mindre naturinngrep enn ved bygging av nye kraftverk.

F?lg oss:F?lg oss p? Instagram F?lg oss p? Facebook F?lg oss p? Twitter F?lg oss p? LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS