Tre ansatte foran en vegg med str?mm?lere. De tre deltar i prosjektet for ? gi borettslag og sameier med en felles str?mm?ler, nye str?mm?lere i hver boenhet.

150.000 nettkunder

儿子最近老是要和我睡Lyse Elnett har n? passert 150.000 nettkunder. Antall kunder har ?kt s?rlig mye i ?r siden borettslag og sameie som tidligere har hatt en felles str?mm?ler, n? skal ha en str?mm?ler til hver boenhet.

儿子最近老是要和我睡- Det er sv?rt gledelig at vi har n?dd denne milep?len. Vi har et strategisk m?l om ? ?ke antall kunder. Det gir oss ?kte inntekter gjennom h?yere inntektsramme, og bidrar til ? holde nede kostnadene per kunde, sier Rannveig Eidem Norfolk, direkt?r for Nettplan i Lyse Elnett.

God vekst
S?r- Rogaland har over mange ?r v?rt et omr?de med sterk befolkningsvekst og h?y aktivitet i n?ringslivet. Lyse Elnett har n? 20.000 flere nettkunder enn i 2012, noe som gjenspeiler denne veksten. I tillegg har det s?rlig de siste to ?rene v?rt en stadig ?kende andel prosjekter og tilknytninger som er kommet p? grunn av elektrifisering med blant annet oppsett av hurtigladere.

Arbeidet med ? splitte opp fellesm?lte anlegg startet i fjor. I ?r ble det satt ytterligere fart p? prosjektet og prosessen ble gjennomg?tt for ? gj?re den s? effektiv som mulig. I h?st har det blitt gjort et godt arbeid med ? montere str?mm?lere ute hos nye kunder, og f? lagt inn kundene i v?rt datasystem. Det er OneCo som utf?rer arbeidet med ? planlegge og avtale montering av str?mm?lere, ha kontakt med installat?rer og sette inn str?mm?lere.

- Det er et betydelig antall kunder som skal registreres p? kort tid. Dette er skikkelig lagarbeid, der mange har deltatt, sier teamleder Kim Stangeland Olsen i Nettservice, som ogs? er prosjektleder.

For ? gj?re arbeidet med ? f? kunder inn i datasystemet s? effektiv som mulig brukes det robot til noe av jobben.

Positivt for beboere
儿子最近老是要和我睡 For kunder i et borettslag eller sameie inneb?rer endringen at de kan velge hvilken str?mleverand?r de vil ha. De f?r faktura for sitt eget forbruk, og kan lettere ta kontroll over forbruket og dermed regningen de f?r. I tillegg f?r de som kunder direkte varsel ved str?mbrudd eller planlagte str?mstanser.

Kravet om at alle boliger skal ha hver sin str?mm?ler vil totalt ?ke antall nettkunder med rundt 6000. I tillegg ble Forsand Elverk, og deres rundt 1000 kunder en del av Lyse Elnett fra 1. januar 2019. Det er ventet at antall kunder vil passere 152.000 f?r 2019 er omme.

F?lg oss:F?lg oss p? Instagram F?lg oss p? Facebook F?lg oss p? Twitter F?lg oss p? LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS