向日葵app视频入口,向日葵app官方网站
Dam Lyngsvatn i Forsand og Hjelmeland kommune.
Dam Lyngsvatn i Forsand og Hjelmeland kommune.

Damprosjekter

Vannmagasinet Lyngsvatn som ligger 680 meter over havet er hovedressursen til nye Lysebotn 2 kraftverket som ble offisielt ?pnet i 2018. Store kraftverksdammer er underlagt strenge sikkerhetskrav, og de fleste av dem ble bygget p? en tid da kravene var annerledes.

Dam Lyngsvatn ble bygget p? 1970-tallet og tilfredsstiller ikke lenger kravene  til sikkerhet. Derfor skal dammen n? rehabiliteres for ? bringes i samsvar med gjeldende sikkerhetskrav.

NVE ba i 2013 Lyse om ? legge frem planer for fornyelse av dammene. Planer for rehabilitering ble lagt frem for NVE i 2018 i tr?d med styrebehandling. Utf?relse er planlagt gjennomf?rt over de to p?f?lgende sommersesongene 2019 og 2020 som en del av selskapets masterplan for damportef?ljen.

Rehabilitering av dammer Lyngsvatn i samsvar med konsesjonsvilk?r er en forutsetning for “licence to operate”. Dette er i tr?d med Lyse Produksjon sin strategi der fleksibilitet og regulerbarhet er en forutsetning for ? m?te morgendagens muligheter og utfordringer i et kraftmarked i endring. Tiltaket inneb?rer ingen ?kt produksjon.

I midten av april starter arbeidet med Stangeland Maskin som valgt hovedentrepren?r. Prosjektet skal utf?res i l?pet av de neste to ?rene med oppstart v?ren 2019. 

- Forskriftene for slike demninger har blitt endret flere ganger av NVE. Demningene blir ogs? kontrollerte av eksterne fagfolk kvart femtende ?r. - Konklusjonen er at dammen ved Lyngsvatnet slik den er n?, ikke er i tr?d med forskriftene, sier St?vik som ser fram til ? komme i gang.

Mer stein og finere forhold
N?r demningen ved Lyngsvatnet i ?rdalsheia n? skal vedlikeholdes og forsterkes, betyr det at Lyse Produksjon ogs? trenger mer stein. Derfor er det s?kt om utvidelse av steinbruddet ved demningen. Dammen skal n? bli b?de bredere og sterkere. Da dammen ble bygget ble det hentet stein fra s?renden av vannet. N? n?r dammen skal forsterkes trengs det mer stein, noe som betyr at steinbruddet m? utvides.

- Vi fikk godkjent utvidelsen allerede i 2015, men sendte en endret s?knad om disposisjon i ettertid. N? skal vi s?rge for at det gamle steinbruddet som i dag best?r av en 20 meter loddrett vegg utbedres slik at fremst?r mer i tr?d med landskapet

F?lg oss:  

Personvern Copyright © Lyse AS