向日葵视频播放器下载,男人都懂的app

Innovasjon

Utvikling og innovasjon

Hvert enkelt selskap i Lyse har ansvaret for forskning og utvikling knyttet til egen kjernevirksomhet. I tillegg har vi etablert en sentral avdeling i morselskapet; denne arbeider med muligheter som ikke fanges opp innenfor de enkelte selskap, eller som dekker flere forretningsomr?der.

Aktuelle innovasjonsprosjekter beskrives n?rmere p? nettsiden  
 
Lyse er aktiv i flere forskningsprosjekter hvor b?de nasjonale og internasjonale universiteter er deltakere, og hvor flere av disse prosjektene har offentlig virkemiddelfinansiering, blant annet fra Norges Forskningsr?d, Innovasjon Norge og EU.

Universitetet i Stavanger (UiS) er sv?rt viktig med tanke p? Lyses forsknings- og utviklingsprosjekter, blant annet gjennom CIPSI (Centre for IP based Service Innovation) og CenSe (Centre for Sustainable Energy Solutions). Lyse er opptatt av ? samarbeide med UiS blant annet for ? utvikle relevant regional kompetanse.
 
Du kan lese mer om p?g?ende innovasjonsprosjekter p? nettsiden .

F?lg oss:  

Personvern Copyright © Lyse AS