Beredskap 24/7/365

儿子最近老是要和我睡Lyse har ansvaret for samfunnskritisk infrastruktur som str?mnett, fiber og fjernvarme og til dette stilles det sv?rt h?ye krav til leveringssikkerhet og beredskap. Konsernet har to driftssentraler som driftes 24/7, en for str?mnettet og kraftproduksjonen og en for fibernettet. I tillegg har Skangas en driftssentral i Risavika som overv?ker produksjon og levering av LNG.

Str?mnettet
Hovedprinsippet for str?mforsyningen er at den skal kunne opprettholdes selv om det oppst?r feil p? en linje eller kabel. 

Lyse Elnett er blant nettselskapene i landet som har f? str?mbrudd som varer noe tid. Oppetiden i str?mnettet ligger p? rundt 99,994 prosent i normal?r. Likevel er det viktig ? ha en beredskapsorganisasjon som kan rette feil uansett n?r p? d?gnet de oppst?r.

Lyse har en stor vaktstyrke p? n?r 80 ansatte som rykker ut for ? gi kunder str?mmen tilbake s? raskt som mulig hvis feil oppst?r. Det er egen instruks for vaktene hvor det er stilt krav til responstid og tilgjengelighet. Den uken ansatte har vakt, s? har de med bilen overalt og er klar til utrykning. De kan for eksempel ikke reise langt bort p? bes?k hos noen i vaktuken.

Fjernstyrer kraftverk
Ved driftssentralen overv?kes ikke bare str?mnettet med tilh?rende anlegg, men ogs? fjernvarmenettet og gassnettet Lyse har. I tillegg styres og overv?kes kraftverkene fra driftssentralen.
Mange av kraftverkene ligger inne i fjellet, hvor det stilles ekstra strenge krav til sikkerhet og beredskap. Lyse Produksjon, som eier kraftverkene, har egen beredskapsorganisasjon for ? h?ndtere eventuelle hendelser som kan oppst?.

Fibernettet
Altibox har en egen driftssentral som overv?ker hele det nasjonale fibernettet. Driftssentralen er d?gnbemannet hele ?ret rundt. Gjennom partnerskapet har Altibox lokalt personell som rykker ut ved fiberbrudd p? partnernes fibernett.

 

F?lg oss:F?lg oss p? Instagram F?lg oss p? Facebook F?lg oss p? Twitter F?lg oss p? LinkedIn 

Personvern儿子最近老是要和我睡 Copyright © Lyse AS