Nyheter

 • Skoleklasse ved Lundehaugen ungdomsskole foran tavlen i klasserommet sitt. Elever i midten holder sjekken som viser at de vant premie.

  Vant premie i elsikkerhet

  To skoleklasser i Sandnes vant hovedpremie for ? ha gjennomf?rt undervisning i elsikkerhet. De to klassene fikk tilsammen 10.000 kroner til sin klassekasse.

 • Lyse Talenter 2019

  Talentutvikling i Lyse

  Disse seks Lyse-ansatte har v?rt med i talentprogrammet i 2018/2019.

 • Mont?r monterer str?mm?ler i et sikringsskap.

  150.000 nettkunder

  Lyse Elnett har n? passert 150.000 nettkunder. Antall kunder har ?kt s?rlig mye i ?r siden borettslag og sameie som tidligere har hatt en felles str?mm?ler, n? skal ha en str?mm?ler til hver boenhet.

 • Det er klart for ?rets desidert t?ffeste og dypeste l?p, og Lyse er med som regional lagspiller og heiagjeng!

  Klar - ferdig -spring!

  P? l?rdag g?r startsignalet for verdens f?rste og eneste undersj?iske halvmaraton. 21 kilometer, gjennom et rykende ferskt tunnelprosjekt, fra en kommune til en annen – med Lyse p? laget.

 • - Dette har vi gledet oss veldig til, sa arrang?rene av Fibercupen i Lyse og Viking. Kreftomsorg Rogaland gj?r en s? utrolig viktig jobb, og det at vi kan bidra til at de kan hjelpe enda flere f?les veldig bra, sa Bj?rn Ketil Birkeland (Lyse) og Eirik Bj?rn? (Viking). Inger Marie Farbrot i Kreftomsorg Rogaland og Ida Usken var der for ? ta imot gaven.

  Me bryr oss om kreftsaken

  Kreftomsorg Rogaland mottok i g?r kveld 550 000 kroner, sammen med kreftsyke Ida Usken (13) p? SR-bank Arena. Pengene er innsamlet av Lyse og Viking som for 6. ?r p? rad har arrangert Fibercupen.

 • To mont?rer arbeider ?verst i en str?mmast.

  Laserscanning av kraftlinjer

  儿子最近老是要和我睡Lyse Elnett vil i perioden 30. september til 18. oktober fly med helikopter for ? laserscanne v?rt h?yspentnett i S?r-Rogaland. Dette vil gi oss mer n?yaktig data over linjenettet som er viktig av flere ?rsaker.

 • Bilde tatt ved Nilsebu i Lyseheiene.

  Feil medisin for opprusting av vannkraften

  Utvalget som har vurdert beskatningen av vannkraft vil fjerne kommunale ordninger og samtidig skjerpe grunnrenteskatten. Utvalget har ikke svart p? oppgaven, mener Energi Norge.

 • Ordf?rer Torbj?rn Ognedal i Bjerkreim klipper over den r?de snoren.

  Viktig ?pning i Bjerkreim

  En viktig milep?l ble markert med ?pningen av den nye Bjerkreim transformatorstasjon som Statnett og Lyse Elnett eier sammen. Stasjonen er bygget uten frav?rsskader, innenfor planlagt tid og budsjett.

 • Innovation Lab ble lansert under Nordic Edge denne uken. - Dette gir oss muligheten til ? l?fte frem selskaper som kan? tilby smarte og b?rekraftige l?sninger til et internasjonalt marked, "sier Karl Fjelde Nevland, prosjektleder for Nordic Edge Innovation Lab.?Foto: Nordic Edge.

  Lyse investerer i Nordic Edge?Innovationlab?

  儿子最近老是要和我睡Lyse har g?tt sammen med Microsoft, Smedvig, Stavanger kommune, Sparebank 1 SR-Bank?og?Tieto?for ? ?ke andelen?smartby-l?sninger i det internasjonale markedet ved ? etablere Nordic Edge?Innovation?Lab.??

Siste nytt fra bloggen

Toril Nag

Ny teknologi gir bedre transportl?sninger

Gladmelding: Ny teknologi kan gi oss effektive transportl?sninger som b?de er billigere og mer milj?vennlige enn i dag.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? … Fortsett ? lese Ny teknologi gir bedre transportl?sninger

Siste innlegg

Finansiell informasjon

N?kkeltall

Varige driftsmidler pr. forretningsomr?de

Tall i MNOK
Produksjon vannkraft7524GWh
M?lt effektivitet overf?ring102,3%
EBITDA telekom1276MNOK

Aktuelle prosjekter

 • Ny kraftlinje til regionen

  Sterk befolkningsvekst i S?r-Rogaland er hoved?rsaken til at region trenger ? forsterke str?mnettet.?

  儿子最近老是要和我睡Statnett har de siste ?rene arbeidet med ? etablere en ny str?mforsyning inn til regionen. Det er s?kt om konsesjon for ny kraftlinje fra Lysebotn til Fagrafjell vil bedre forsyningssikkerheten til S?r-Rogaland, som er et av omr?dene i landet med d?rligst leveringssikkerhet for str?m.

 • Smarte hjem

  Gode l?sninger for borettslag og private husstander er noe Smartly kan gi r?d om

  儿子最近老是要和我睡Smart i dag. Smart i morgen. Gjennom Smartly utvikler og leverer vi enkle og effektive l?sninger for energistyring til boligselskap og bedrifter, styring av energiforbruk, og sikker og trygg lading av elbil.

 • Innovasjon i Lyse

  Badetassen sender automatisk temperaturen i badevannet til Stavanger kommune sin innbyggerportal

  Lading i lyktestolper og automatisk m?ling av temperaturen i badevannet p? byens badesteder, wifi i sentrum og m?lere som viser temperaturen i bakken. Smarte l?sninger utvikles, testes og settes i system.

 • Rehabilitering av dam Lyngsvatn

  Lyngsvatn

  Vannmagasinet Lyngsvatn som ligger 680 meter over havet er hovedressursen til nye Lysebotn 2 kraftverket som ble offisielt ?pnet i 2018. Store kraftverksdammer er underlagt strenge sikkerhetskrav, og de fleste av dem ble bygget p? en tid da kravene var annerledes.

 • Demo elektrifisering

  Fly tar av fra Stavanger Lufthavn, Sola.

  儿子最近老是要和我睡Lyse deltar i et storskala demonstrasjonsprosjekt innen elektrisk transport i S?r-Rogaland. Prosjektet er et samarbeid mellom Avinor, Risavika Havn, Forus N?ringspark, Smartly og Lyse Elnett.

 • Fjernvarme og kj?ling

  Fjernvarmer?r Sandnes

  Avfall som ikke kan gjenbrukes til materialgjenvinning, m? brennes. Avfallsforbrenningen gir oss str?m og varmt vann, som distribueres i fjernvarmenettet.

 • Triangulum

  Stavanger er en av fyrt?rnbyene i Horizon 2020 - Triangulum.

  Siden oktober 2014 har Stavanger v?rt med i EUs Horisont2020, verdens st?rste forskningsprogram. Triangulum handler om hvordan smarte l?sninger kan gj?re veksten av byer mer b?rekraftig.

 • J?rnettet

  儿子最近老是要和我睡Str?mnettet i S?r-Rogaland m? oppgraderes for ? sikre forsyningen av str?m i omr?det. Kraftig befolkningsvekst gj?r at kapasiteten i eksisterende regionalnett (overordnet str?mnett) nesten er brukt opp.

 • Vannkraftprosjekter

  vannkraftprosjekter

  儿子最近老是要和我睡Lyse har som m?l ? utnytte potensialet for l?nnsomme utbygginger innenfor vannkraft, og har derfor flere mindre prosjekter til vurdering. For ? komme inn under elsertifikat-ordningen m? prosjektene v?re satt i produksjon i l?pet av 2020.

F?lg oss:F?lg oss p? Instagram F?lg oss p? Facebook F?lg oss p? Twitter F?lg oss p? LinkedIn 

Personvern Copyright © Lyse AS